Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

För Textco (”webbplatsen”) är det centralt att du upplever att du kan vara säker på att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt. I den här integritetspolicyn presenterar vi vad personuppgifter är, vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar, varför vi gör det samt under vilken tidsrymd vi sparar dem. Du får också information om dina rättigheter och hur du utövar dem. Du kan också läsa mer om hur vi använder cookies.

Personuppgifter
Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera dig som fysisk person. Det kan till exempel handla om e-postadresser, telefonnummer och postadresser.

Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter är alla sorters hantering av personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller manuellt. Att samla in är ett typexempel på behandling, likaså att spara och överföra samt också att radera.

Dessa personuppgifter behandlar vi
De personuppgifter vi behandlar är följande:
E-postadresser
Telefonnummer
Postadresser
Betalningsinformation

Vi samlar också in teknisk information (IP-adress, webbläsare och version, typ av enhet, plattform med flera tekniska identifierare).

Teknisk information samlas in via cookies som tillhandahålls av tredje part. Uppgifterna är i sig inte att betrakta som personliga. Datan är nämligen anonymiserad. Emellertid kan du vara säker på att vi behandlar dessa uppgifter på samma strikta sätt som med personuppgifter. Se också avsnittet om ”Cookies” nedan.

Syfte med behandling
Det är inte tillåtet att behandla personuppgifter om det inte finns någon rättslig grund för detta samt ett berättigat och uttalat syfte som inte står i konflikt med din rätt till personlig integritet.

När vi behandlar personuppgifter gör vi det för att kunna:
a) Fullgöra ett avtal
b) Fullgöra rättsliga förpliktelser exempelvis i bokföringshänseende
c) Leverera information och kommunikation inom marknadsföring samt utveckla webbplatsen

Försäljning – fullgöra avtal
Vid beställning av uppdrag behandlar vi dina personuppgifter/företagsuppgifter i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna fullgöra avtalet. Det handlar då om namn, postadress, betalningsinformation, e-postadress och telefonnummer. Den rättsliga grunden är således att fullgöra avtal. Samma grund gäller för att fullgöra rättsliga förpliktelser i form av exempelvis bokföring och ekonomisk redovisning.

Marknadsföring
Vi kan behandla dina personuppgifter/företagsuppgifter i syfte att kunna rikta marknadsföring till dig, såsom till exempel nyhetsbrev. Det handlar om de uppgifter som fordras för att marknadsföringen ska nå just dig som adressat. Den rättsliga grunden är en intresseavvägning där webbplatsen har berättigade intressen kring marknadsföring och produktutveckling.

Utveckling av webbplatsen
Vi behandlar tekniska uppgifter för att kunna utveckla webbplatsen och göra den successivt bättre. Uppgifterna ingår då i grundläggande statistik kring användandet av webbplatsen.

Så samlas uppgifterna in
Dina personuppgifter kan samlas in på tre olika sätt, nämligen:
a) När du gör en beställning
b) När du tar kontakt med oss för en förfrågan
c) När du besöker webbplatsen (cookies som samlar in teknisk information)

Så länge sparar vi dina uppgifter
Den nya lagstiftningen anger att det inte är tillåtet att spara personuppgifter om syftet med den initiala hanteringen inte längre är aktuellt. Det innebär att vi måste radera dina uppgifter efter viss tid.

Tidpunkten för radering beror på vilken typ av uppgift det handlar om. Uppgifter som krävs för att fullgöra ett avtal raderas inom tolv månader efter levererad beställning. Vissa av dessa uppgifter kan dock finnas kvar i register för bokföring eftersom lagen stipulerar att bokföring ska sparas i sju år. Historik vad gäller uppgifter insamlade efter förfrågan eller support raderas inom tolv månader. Övriga uppgifter lagrade för marknadsanalyser, marknadsföring med mera kan sparas under en ändamålsenlig period.

Så skyddar vi dina uppgifter
Dina personuppgifter/företagsuppgifter skyddas krypterat hos oss fram till det att de raderas. De lämnas aldrig ut till annan part om det inte krävs för att uppfylla myndighetsbeslut eller för att uppfylla krav på bokföring/redovisning. Vi anlitar en bokföringsbyrå för den löpande bokföringen.

Vilka rättigheter har du?
Du har alltid rätt att begära information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Du har också rätt att när som helst styra vår behandling, förutsatt att det inte står i strid med andra lagar. Du kan till exempel begära att vi raderar alla personuppgifter vi har samlade om dig. Du kan också begära ut dina personuppgifter (portabilitet) samt kräva olika begränsningar. För att ta tillvara dina rättigheter, vänligen kontakta martin snabel-a textco.se.

Innehållsvillkor
Vi kan inte ge garantier för att all information på denna webbplats alltid är helt korrekt. Det är alltid ditt ansvar att försäkra dig om att kontrollera giltigheten i information och erbjudanden innan du går vidare med en åtgärd.

Om du från denna webbplats omdirigeras till en annan webbplats exempelvis via en länk kommer de villkor som gäller för den webbplatsen att gälla.

Så här använder vi cookies
Cookies är små filer som lagras i webbläsaren eller på olika tekniska enheter såsom datorer och mobiler. Det finns många olika typer av cookies och syftet med dem är framför allt att ge information (som inte är personlig) kring hur du använder webbplatsen. Idén är att informationen ska kunna användas för att skräddarsy din upplevelse av webbplatsen.

Vi använder tre olika typer av cookies, nämligen sessionscookies, varaktiga cookies och tredjepartcookies. Ingen av dessa cookies samlar in personuppgifter.

Vad gäller tredjepartcookies är det framför allt Google Analytics, Statcounter och andra cookies för analys av bland annat prestanda och navigeringsmönster på webbplatsen som vi använder oss av.

Kontrollera och välja bort cookies
Cookies sparas i din webbläsare. Så kallade sessionscookies raderas när du stänger ned webbplatsen. Beständiga cookies ligger emellertid kvar under en viss tid. Du kan kontrollera vilka cookies som finns sparade i din webbläsare. Vänligen se hjälpfunktionen i din webbläsare för att hitta mer information.

I alla webbläsare finns en funktion för att blockera cookies. Att använda en sådan funktion kan dock göra att du inte kan dra fördel av webbplatsen fullt ut.

Ändringar i policyn
Eventuella ändringar i policyn kan göras utan att särskilt meddelande skickas ut. Den gällande versionen av policyn kommer alltid att publiceras på webbplatsen.

Kontakt
För mer information eller begäran om att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta martin snabel-a textco.se.